Flygvy_Stockby_gäller.jpeg

Stockby växer

Stockby verksamhetsområde

Staden tar fram en ny detaljplan för Stockby verksamhetsområde.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att öka storleken på befintliga byggrätter, utöka antalet byggrätter och komplettera med ny markanvändning. En utökning av antalet parkeringsplatser ska också prövas i planarbetet.